ข่าวฟุตบอลจีน หวัง ชางหยวน ได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นในทีมชาติครั้งแรก